Grunnsten for biodieselproduksjon

2012.11.13 Byggingen av verdens første bioraffineri som skal produsere trebasert fornybar diesel i Lappeenranta pågår etter tidsplanen. Grunnstenen for UPM Lappeenranta Biorefinery ble lagt ned 12. november. Byggingen av anlegget startet sist sommer, og bioraffineriet skal starte med produksjon av fornybar diesel laget av tallolje i 2014, fremgår det av en pressemelding fra UPM.

UPM bygger verdens første farikk for produksjon av trebasert diesel.
UPM bygger verdens første farikk for produksjon av trebasert diesel.

– Investeringen på EUR 150 millioner i Lappeenranta er UPMd spydspiss-prosjekt og det først skritt på veien til å bli en betydelig produsent av avansert andregenerasjons biodrivstoff, sier UPMs konsernsjef, Jussi Pesonen.

UPM Lappeenranta Bioraffineri er den første betydelige investeringen i et nytt og innovativt produksjonsanlegg i Finland under den pågående omforming av skogindutrien. Det vil bli gjennomført uten noen form for offentlig investeringsbidrag.

Bioraffineriprosjektet i Lappeenranta er viktig for den lokale økonomien og for arbeidsmarkedet. Byggearbeidene gir arbeide for nær 200 personer i to år. Når produksjonen starter, vil bioraffineriet beskjeftige nær 50 personer direkte og rundt 150 personer indirekte. Bioraffineriet skal produsere 120 millioner liter fornybar diesel i året.

Av pressemeldingen fra UPM fremgår det at selskapet gjennomfører sin fornyelsestrategi etter planen og forventer at driftsmulighetene og konkurransekraften for industrien blir opprettholdt fremfor å bli hindret av kortsiktige avgjørelser. UPM er fortsatt det største og sterkeste treforedlingskonsern i Finland. I løpet av de 10 foregående år har selskapet investert nær EUR 700 millioner i det østre Finland.

Les mer om UPMs biodieselprosjekt
her.


 
NoAd