Avtale om riving av Follum

Treklyngen, som er opprettet av Viken Skog for å etablere ny virksomhet på industriområdet på Follum, har inngått avtale med AF Decom om riving av store deler av bygningsmassen på Follum. Blant annet administrasjonsbygget, verkstedet og ferdigvarelageret mot PM7 vil bli stående, melder ringblad.no.

Store deler av den gamle bygningsmassen på Follum skal rives.
Store deler av den gamle bygningsmassen på Follum skal rives.

– Vi valgte sanering, sier administrerende direktør Ragnhild Borchgrevink i Viken Skog. – I Treklyngen i fremtiden vil det i hovedsak bli snakk om fellesanlegg på denne delen av tomten, mens det gamle fabrikkområdet i stor grad er et lappverk, sier hun til Ringerikes Blad.

En del bygninger får lov å stå også som en del av Treklyngen. Det gjelder blant annet administrasjonsbygget, et moderne og stort mekanisk verksted, multibrenselskjelen, vannrenseanlegget, tømmerrenseriet og ferdigvarelageret mot PM7. Ingen bygninger er vernet, og det vil være en dialog med vernemyndighetene.

Les mer på
ringblad.no


 
NoAd