Store ambisjoner for skog- og trebaserte verdikjeder

– Landbruks- og matmeldingen er også en skogmelding med store ambisjoner for de mange skog- og trebaserte verdikjedene. Skal vi lykkes må vi sette av ressurser til kunnskapsutvikling, blant annet gjennom forskning, fremholdt statssekretær Harald Oskar Buttedahl i sitt åpningsinnlegg under workshopen «Nasjonal forskningsagenda for norsk skogsektor» som nylig ble arrangert i regi av Norges skogeierforbund, Treindustrien og Treforedlingsindustriens Bransjeforening.

Statssekretær Harald Oskar Buttedahl lovet å sette av ressurser til kunnskapsutvikling i den skogbaserte næringen. (Foto: Per Skogstad, NTI)
Statssekretær Harald Oskar Buttedahl lovet å sette av ressurser til kunnskapsutvikling i den skogbaserte næringen. (Foto: Per Skogstad, NTI)

Buttedahl innledet under tittelen «Veien videre mot en biobasert økonomi», der han fremholdt at Landbruks- og matdepartementet vil fortsette å prioritere midler til forskning innen skognæringene.


– Vi vil støtte kunnskapsutvikling og forskning som løser kortsiktige kunnskapsbehov, og vi vil også bidra til å videreutvikle de kunnskapsmiljøer sektoren har slik at de på en enda bedre måte kan støtte opp under dette næringslivet i fremtiden, sa Buttedahl i sitt innlegg.


Les hele innlegget til statssekretær Harald Oskar Buttedahl i Landbruks- og matdepartementet


Les mer om skog og tre i Meld. St. 9 (2011–2012)


 
NoAd