Økt trelastproduksjon ved Mönsterås

På tross av de rådende økonomiske forhold holder Södra Timber produksjonen oppe ved sine bedrifter. Ved enkelte av dem, blant annet ved Södra Timber Mönsterås, har til og med produksjonen økt, melder Södra.

Södra Timber Mönsterås planlegger å øke produksjonen. (Foto: Kontrastfoto)
Södra Timber Mönsterås planlegger å øke produksjonen. (Foto: Kontrastfoto)

I mai ble det tatt en rekke beslutninger om investeringer for å øke videreforedlingsgraden ved noen av Södras sagbruk, blant annet ved Södra Timber Mönsterås. Investeringene gjør det mulig med en mer rasjonell produksjon og økt inntjeningsevne, fordi man kan videreforedle en større andel av produksjonen. Det er blant annet investert i automatisering i tørrsortering og høvler, noe som er sluttført i løpet av høsten. Det er dessuten tatt beslutning om å øke produksjonen ved at man fra 1. april 2013 går fra to til tre skift ved sagbruket. Årsproduksjonen forventes å bli 410.000 m3 skurlast.


Svært lave priser

Håkan Svensson, skogdirektør og konstituert vd i Södra Timber, fremholder at man opprettholder og til og med øker produksjonen ved sagbrukene, på tross av de rådende økonomiske forhold. – Når det gjelder salgsprisene på trelast, er de fortsatt svært lave, men vi ser økende eksportmuligheter til visse markeder, fastslår han. – Det økte produksjonsvolumet kommer derfor til å forsterke inntjeningsevnen og gi lavere produksjonskostnader.


Les hele meldingen fra Södra her.


 
NoAd