Mindre underskudd for Norske Skog

God kapasitetsutnyttelse med høy eksport og lavere kostnader i tredje kvartal motvirket effektene fra den svake markedsutviklingen i Europa og Australia for Norske Skog. Resultatet for tredje kvartal ble et underskudd på 433 Mkr, mot 1.841 i underskudd tilsvarende kvartal i 2011. Sterk kontantstrøm medførte dessuten en betydelig reduksjon av gjeld.

Konsernsjef Sven Ombudstvedt må fortsatt arbeide hardt med reduksjon av kostnader og gjeld.
Konsernsjef Sven Ombudstvedt må fortsatt arbeide hardt med reduksjon av kostnader og gjeld.

Brutto driftsresultat i tredje kvartal ble 365 millioner kroner mot 393 millioner kroner i forrige kvartal. De svake markedene i Europa og Australia ble motvirket av lavere variable og faste kostnader samt effektive produksjonstilpasninger.  


– Tross svært utfordrende markeder, har vi maktet å gjennomføre effektive produksjonstilpasninger, betydelige kostnadsreduksjoner og en markant gjeldsreduksjon hittil i år, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.


Kontantstrømmen fra driften (før finansposter) var 550 millioner kroner, en forbedring på 162 millioner kroner fra samme kvartal i fjor. Den gode kontantstrømmen i perioden var et resultat av en effektiv realisering av kundefordringer og nedbygging av varelager. Netto rentebærende gjeld ble i løpet av kvartalet redusert fra 6,9 til 6,3 milliarder kroner, og er hittil i år redusert med 1,6 milliarder kroner i hovedsak på grunn av kontantstrøm fra driften og salg av eiendeler.


– Vi har hatt en betydelig nedgang i gjelden med hele 1,6 milliarder kroner hittil i år. Dette bidrar til å styrke vår finansielle posisjon fremover, sier Ombudstvedt.


Resultat etter skatt ble minus 433 millioner kroner, mot minus 1.841 millioner kroner samme kvartal i fjor. Driftsinntektene ble 4.115 millioner kroner, sammenlignet med 4.799 millioner i samme kvartal i fjor. Nedgangen var påvirket av redusert kapasitet etter salget av Bio Bio og avviklingen av Follum, samt lavere salgsvolumer i et svakt marked.


Salget av Parencofabrikken til H2 Equity Partners (Nederland) ble ferdigstilt 2. oktober.


Norske Skog annonserte i kvartalet stengning av en avispapirmaskin på Tasmanfabrikken på New Zealand, og konvertering av en avispapirmaskin til magasinpapir ved Boyerfabrikken i Australia. Dette vil samlet sett medføre en avvikling av rundt 250.000 tonn avispapir i Australasia.


Norske Skog forventer relativt stabile volumer og marginer hensyntatt Parencotransaksjonen for resten av året. Selskapet vil aktivt tilpasse produksjon til etterspørsel og fortsette arbeidet med å redusere faste kostnader og netto rentebærende gjeld.


Les hele kvartalsrapporten her.


 
NoAd