Jan Oksum ny styreleder i Borregaard

Siv.ing. Jan Anders Oksum er valgt til styreleder i det nylig børsnoterte Borregaard. Oksum har bred erfaring fra treforedlingsindustrien, blant annet som tidligere konsernsjef i Norske Skog og styremedlem i Sodra Cell.

Jan A. Oksum er valgt til ny styreleder i det nylig børsnoterte Borregaard ASA.
Jan A. Oksum er valgt til ny styreleder i det nylig børsnoterte Borregaard ASA.

Oksum er utdannet sivilingeniør fra Institutt for treforedlingskjemi, NTH. Han har hatt forskjellige stillinger i Papirindustriens Forskningsinstitutt og Norske Skog Skogn, før han dro til Frankrike for å være med på å bygge den nye papirfabrikken i Golbey. Her var han teknisk direktør fra 1989 og administrerende direktør fra 1994 til 1996.


Fra 1996 var han konserndirektør i Norske Skog, frem til han ble konsernsjef i 2004. Denne stillingen trakk han seg fra i 2006, etter sterk uro rundt forslaget om å nedlegge daværende Norske Skog Union i Skien. Siden 2006 har han drevet konsulentfirmaet JAAG Consult AS.


 
NoAd