Gode markeder ga sterkt resultat for Borregaard

30.10.2012 Borregaards driftsinntekter ble på 999 mill. kroner i 3. kvartal, mot 957 mill. kroner i tilsvarende periode i 2011. Driftsresultatet (EBITA) ble 170 mill. kroner, mot 172 mill. kroner i 3. kvartal i fjor. Det gode resultatet skriver seg i hovedsak fra gode markedsforhold for flere av selskapets markedsområder, fremgår det av Borregaards første resultatmelding etter noteringen på Oslo Børs 18. oktober.

Adm. direktør Per A. Sørlie i Borregaard ASA er fornøyd med det gode kvartalsresultatet og at selskapet nå er børsnotert.
Adm. direktør Per A. Sørlie i Borregaard ASA er fornøyd med det gode kvartalsresultatet og at selskapet nå er børsnotert.

Det sterke resultatet i 3. kvartal skyldes fortsatt gode markedsforhold for forretningsområdene «Performance Chemicals» (Spesialkjemikalier) og «Specialty Cellulose» (Spesialcellulose), selv om noen sluttmarkeder innen Spesialcellulose gradvis er blitt noe svakere, spesielt produkter til bygningsindustrien og maling/trykkfarger.


Driftsresultatet for «Performance Chemicals» økte som følge av høyere volum (5%), bedre produktmiks og økte priser. «Specialty Cellulose» hadde igjen et godt resultat, selv om det ble svekket av produktmiksen. Innen «Other Businesses» (Øvrige områder) var det fremgang innen Finkjemi, mens det var en tilbakegang i resultatet for Ingredienser.


Resultat etter skatt ble på 92 mill. kroner i 3. kvartal, mot 105 mill. kroner tilsvarende periode i 2011.


Flertall av eiere fra utlandet

Forberedelsene til en børsnotering pågikk gjennom kvartalet og endte med at selskapet ble notert på Oslo Børs 18. oktober. Børsnoteringen har gitt Borregaard en spredt eierstruktur med om lag 7.800 aksjonærer og en utenlandsandel på ca. 57%. Orklas eierandel vil bli mellom 6,85% og 19% etter en stabiliseringsperiode på 30 dager.


– Vi er tilfreds med å ha levert nok et sterkt kvartalsresultat som er nært et historisk rekordnivå for Borregaard, sier administrerende direktør Per A. Sørlie. – Børsnoteringen var en viktig milepæl for selskapet. Vi er tilfreds med den store internasjonale interessen for aksjen og mener en børsnotering vil være en god løsning for selskapet, fremholder han.


 
NoAd