Mange vil kjøpe statens skoger

30.10.2012 Statskog er i gang med det største statlige eiendomssalget i moderne tid. Da 22 skogteiger nylig ble lagt ut for salg, ble de fleste solgt i løpet av bare en uke, melder nyhetsbyrået Newswire.


Av Kjell M. Kaasa, Newswire

Statlig skog selges. (Foto: Thomas Xavier Floyd)
Statlig skog selges. (Foto: Thomas Xavier Floyd)

De 22 eiendommene var fordelt på ti norske fylker og omfattet blant annet Hetlandskogen i Rogaland, Grimsgård i Buskerud, Rognryggen i Nordland og Langvatnet i Nord-Trøndelag.


– Interessen har vært voldsom, og enda større denne runden enn forrige. Det er nok en effekt av at det er blitt mer kjent at vi selger skog. Flere kjøpere mobiliserer, sier arronderingssjef Carl Petter Wister i Statskog.


Til sammen skal Statskog selge om lag 500 000 dekar skog, eller 500 kvadratkilometer. Det er ikke ofte staten kvitter seg med så store områder.


– Kjøpet av Borregaard-eiendommene åpnet for en større gjennomgang av de eiendommene som foretaket eier fra før. Skogteigene vi selger ligger spredt ut over hele landet. Nedsalget gjør den samlete eiendoms- og skogsdriften til Statskog enklere og mer kostnadseffektiv, sier Wister.


I 2010 kjøpte Statskog Borregaard-skogene av Orkla, i alt 1,1 millioner dekar skog- og utmarkseiendommer. Prislappen var 1,725 milliarder kroner. Med kjøpet ble staten en betydelig større skogeier. I fjor avvirket Statskog tre ganger så mye skog som året før.


Les hele saken her.


 
NoAd