Anleggsstart for Åsta bro

Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum markerte onsdag 24. oktober den offisielle anleggsstart for prosjektet Åsta bro på Rv3 i Hedmark. 

Slik blir Åsta bro (Illustrasjon: Statens vegvesen)
Slik blir Åsta bro (Illustrasjon: Statens vegvesen)

Den nye brua i Rv. 3 over Åsta blir en nær 100 meter lang trebru med limtredragere. Det skal også bygges en overgangsbru i tre. Arbeidene skal etter planen være ferdig høsten 2014.


Tre på nye bruksområder

Tre og trebaserte produkter har fått nye bruksområder de siste 10 årene. Fra å være forbudt å bruke i fleretasjes hus (mer enn 3 etasjer) har de funksjonsbaserte forskriftene som kom på slutten av 90-tallet åpnet for bruk av tre hvor man ønsker, så lenge de funksjonelle kravene oppfylles. Det har ført til at tre har blitt mer aktuelt i større byggeprosjekter som boliger, skoler og næringsbygg. Trebroer er også et område som har utviklet seg positivt de senere årene.


Man forventer at denne utviklingen vil fortsette og at markedsandelen for ulike segmenter som for eksempel boligblokker, skoler, næringsbygg og broer vil øke. Den økende interessen for trebaserte løsninger i byggenæringen har bidratt til utvikling av nye konsepter og løsninger. Dette omfatter ikke minst konsepter i massivtre og konsepter som løser nye energikrav på en hensiktsmessig måte. Fasade- og kledningssystemer med industriell overflatebehandling er også en del av dette. Det forventes fortsatt stor aktivitet i forhold til utvikling av nye konsepter og løsninger. 


Les mer om Åsta bro hos Statens vegvesen 
 


 
NoAd