Negativt for Södra

Svak konjunktur og sterk svensk krone påvirker Södras resultat for årets tre første kvartal negativt, melder konsernet i en pressemelding. En svak internasjonal konjunktur og kraftig forandrede valutakurser preger markedene for Södras hovedprodukter og bidrar til et negativt resultat på SEK 588 M for årets tre første kvartal.

Gunilla Saltin leverer svakt resultat for Södra, men tar tak for å gjøre dem bedre. (Foto: Thomas Carlen)
Gunilla Saltin leverer svakt resultat for Södra, men tar tak for å gjøre dem bedre. (Foto: Thomas Carlen)

På massemarkedet har likevel prisnivåene stabilisert seg, og i oktober ble det gjennomført en prisøkning. Södras driftsresultat for årets ni første måneder ble SEK -590 M, sammenlignet med SEK 879 M samme periode i fjor. Resultatet etter finansnetto kom opp i SEK -588 M, mot SEK 731 M i 2011. Nettoomsetningen i konsernet de ni første månedene i 2012 kom opp i SEK 12.968 M, noe som var SEK 975 M lavere enn for samme periode foregående år. Den svake konjunkturen og uroen for euroen har ført til en fortsatt svak etterspørsel i Europa. 2012 har derfor blitt preget av en svak utvikling på markedene for Södras produkter.


Produksjonen i Södras industrier er også blitt redusert som følge av markedsstopp i begynnelsen av året. I det presenterte resultatet inngår også poster av engangskarakter.


– Vi har besluttet en rekke tiltak for å styrke vår inntjeningsevne, sier vd for Södra Cell og konstituert konsernsjef Gunilla Saltin i pressemeldingen. –Disse tiltak, i kombinasjon med Södras sterke finansielle stilling, gjør at vi er vel rustet til å håndtere de utfordringer vi står overfor på våre markeder. Vi ser nå også tegn på en suksessiv forbedring, i hovedsak når det gjelder massemarkedet. I august ble det besluttet å avvikle Södras eierskap i CTMP-fabrikken i Follafoss. Massen herfra ble brukt blant annet i produksjon av kartong og mykpapir. Fabrikken er planlagt stengt 1. november.


Les hele meldingen her.


 
NoAd