Borregaard verdsatt til 2,1 milliarder

19.10.2012 Borregaard ble verdsatt til rundt 2,1 milliarder kroner da selskapet ble notert på Oslo Børs den 18. oktober, etter å ha vært en del av Orkla siden 1986. Administrerende direktør Per Sørlie ga uttrykk for tilfredshet over at kursen ble rundt 21 kroner første noteringsdag, litt i overkant av introduksjonskursen.

Administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard AS var fornøyd med markedets verdsettelse av selskapet første børsdag.
Administrerende direktør Per A. Sørlie i Borregaard AS var fornøyd med markedets verdsettelse av selskapet første børsdag.

På formiddagen dag to ligger kursen på Borregaard på 20,60. Etter børsnoteringen vil Orkla fortsatt ha en eierandel på 19 prosent, om ikke overtildelingsopsjonen utøves. Selskapet til styreleder Stein Erik Hagen i Orkla, Canica, ble tildelt 6,6 millioner aksjer i børsintroduksjonen, og eier dermed 6,6 prosent av selskapet.


Ut over dette viser data ved børsnoteringen at Borregaard får 8.600 aksjonærer, hvorav 8.400 er private. 12 prosent av aksjeverdien er fordelt på private aksjonærer, mens 88 prosent tilhører institusjonelle investorer. Av aksjonærene kommer 42 prosent fra Norge, mens de øvrige fordeler seg med 26 prosent på Storbritannia, 11 prosent er amerikanske, 14 prosent kommer fra øvrige europeiske land, mens 7 prosent kommer fra andre nordiske land.


 
NoAd