Jan Oksum kan bli ny styreleder i Borregaard

Som tidligere nevnt, er det nå Orkla-eide Borregaard planlagt notert på Oslo Børs fra 18. oktober. Når det ringes med bjellen for Borregaard på børsen, blir administrerende direktør Per A. Sørlie 3,185 Mkr rikere. Dette er hjemlet i en bonusavtale som skal sikre at ledelsen ikke forlater selskapet ved salg eller børsnotering, skriver Dagens Næringsliv. Avisen skriver også at enten Terje Andersen eller Jan Oksum blir styreleder i Borregaard.

Siv.ing. Jan A. Oksum er nevnt som en av kandidatene til styreledervervet i det snart børsnoterte Borregaard ASA.
Siv.ing. Jan A. Oksum er nevnt som en av kandidatene til styreledervervet i det snart børsnoterte Borregaard ASA.

Orkla planlegger å selge minst 81 % av aksjene i Borregaard. Dette salget medfører at Borregaards ledelse får tildelt aksjeopsjoner, i tillegg til bonus.


Sørlie er aktivt engasjert i prosessen med å selge aksjer i Borregaard. Han er nå i gang med å markedsføre selskapet overfor investorer i London.


Etter børsnoteringen av selskapet blir det valgt nytt styre, som igjen skal velge styreleder. Ifølge Dagens Næringsliv er tidligere konsernsjef i Norske Skog, Jan A. Oksum, en av kandidatene til styrelederfunksjonen. Han er i dag styremedlem i Borregaard ASA og har tidligere vært styremedlem i Södra Cell. Den andre kandidaten som er nevnt, er Orklas konserndirektør for finans (CFO), Terje Andersen, som er styreleder i Borregaard ASA i dag. Han er dessuten styreleder i Orkla Brands AS og Orkla Eiendom AS, samt styremedlem i en lang rekke andre Orkla-selskap.


 
NoAd