Krav om økt avvirkning

03.10.2012 Riksrevisjonen har nylig fremlagt en rapport om skogbruket i Norge. Her slår de fast at det avvirkes for lite skog i Norge, og ber samtidig regjeringen om å bedre tilgjengeligheten til skogressursene gjennom infrastrukturtiltak, melder skogeier.no.

Riksrevisjonen ber Regjeringen om å forbedre tilgjengeligheten til skogressursene i Norge. (Foto: skogeier.no)
Riksrevisjonen ber Regjeringen om å forbedre tilgjengeligheten til skogressursene i Norge. (Foto: skogeier.no)

Målet med Riksrevisjonens undersøkelse har vært å vurdere i hvilken grad Landbruks- og matdepartementets (LMD) styring og virkemidler sikrer en bærekraftig forvaltning som legger til rette for økt avvirkning av skogressursene. Undersøkelsen har tatt utgangspunkt i tiårsperioden fra 2001 – 2011.


Les hele saken på skogeier.no.


 
NoAd