Norske Skog Golbey 20 år

03.10.2012 Sist helg feiret Norske Skog Golbey fabrikkens første 20 år tre hele dager til ende. Fredag 28. september deltok inviterte gjester i en seremoni, der både konsernsjef Sven Ombudstvedt og administrerende direktør i Norske Skog Golbey, Yves Bailly, hilste fra konsernledelsen og fabrikkledelsen.

Bildet viser (f. v.) konsernsjef Sven Ombudstvedt, president for Vosgues District, Christian Poncolet, borgermester i Epinal, Michel Heinrich, Vincent Berton, administrerende direktør Yves Bailly og representan for Lorraine District, Jean Pierre Moinau. (Foto: Norske Skog)
Bildet viser (f. v.) konsernsjef Sven Ombudstvedt, president for Vosgues District, Christian Poncolet, borgermester i Epinal, Michel Heinrich, Vincent Berton, administrerende direktør Yves Bailly og representan for Lorraine District, Jean Pierre Moinau. (Foto: Norske Skog)

Byggingen av en helt ny avispapirfabrikk i Golbey for 20 år siden var en milepæl for det 30 år gamle norske konsernet. Det var første gang Norske Skog etablerte seg i utlandet, og senere konsernsjef Jan Oksum var den første som lærte seg fransk og etablerte seg i Frankrike. Han ble senere teknisk direktør og fabrikkdirektør for Golbey, før han ble hentet inn i konsernledelsen av Jan Reinås.


Opprinnelig satset man på å overta den franske fabrikken Stracel, men der kom finske UPM nordmennene i forkjøpet, takket være et politisk spill på høyt nivå. Norske Skog ga seg likevel ikke, og satset i stedet på et greenfield-prosjekt. Det har man neppe angret på siden. Stracel-fabrikken lå vanskelig til i Strasbourg, og har neppe svart til forventingene for UPM, selv om deres avispapirmaskin kom i gang ett år før Golbey-maskinen.


Etter en litt vanskelig igangkjøring av PM1 fra Beloit i et tungt marked  i 1992, ble det for alvor fart i den franske fabrikken da PM2 fra Valmet (Metso) ble igangkjørt i 1999. Omsider ble også den nye fabrikken offisielt innviet, med deltagelse fra konsernledelsen i Norge samt lokale og sentrale franske myndigheter. Optimismen var stor, og på oversiktskartet over fabrikkområdet hadde man tegnet inn både PM3 og PM4.


Moderne og veldrevet

Golbey er i dag den mest moderne og best drevne fabrikk i hele Norske Skog-konsernet, skriver selskapet i en nyhetsmelding. Fabrikkens PM2 har slått verdensrekorden for avispapirmaskiner rundt 30 ganger og har i dag en gjennomsnittshastighet på over 1.800 m/min. Dette er med på å gjøre fabrikken til en av verdens mest effektive papirfabrikker. Disse forhold er viktige faktorer for å forstå Golbeys suksess og fabrikkens unike posisjon, både innen papirindustrien og som en av de viktigste forretningsenheten innen Norske Skog. Blant alle Norske Skogs fabrikker rundt om i verden har Golbey den høyeste papirproduksjonen og er en av de mest konkurransekraftige enhetene.


Godt lederskap og samarbeide

Konsernsjefen fremholdt i sin tale at det man har oppnådd, ikke hadde vært mulig uten den dyktighet, besluttsomhet og profesjonelle holdning hos de ansatte ved fabrikken. – Videre, sa Ombudstvedt, ønsker jeg å fremheve at gjennom disse 20 årene har godt lederskap, smart rekruttering, franske grundighet og struktur, kombinert med norske verdier som åpenhet og ærlighet, skapt en fabrikk i verdensklasse.


Administrerende direktør Yves Bailly sendte sine hilsninger til regionale og lokale myndigheter og spesielt til innbyggerne i Epinal for deres bidrag fra de første dager frem til nå. – Jeg håper vi vil møte den samme samarbeidsholdning og -kultur også i fremtiden, sa Bailly.


 
NoAd