Sunland papirfabrikk selges igjen

02.10.1012 SCAs overtagelse av den europeiske tissuevirksomheten til Georgia-Pacific ble fullført i sommer. En av betingelsene for at EU godkjente transaksjonen, var at visse deler av virksomheten, blant annet SCA Hygiene Products i Drammen, måtte selges.

Fabrikksjef Hege G. Eizenberger er tilfreds med at papirfabrikken på Sunland får ny eier.
Fabrikksjef Hege G. Eizenberger er tilfreds med at papirfabrikken på Sunland får ny eier.

Salgsprisen SCA måtte ut med, var EUR 1,32 milliarder for en gjeldfri virksomhet. De overtatte virksomheter hadde i 2011 en omsetning på EUR 1,35 milliarder.

For at EU skulle godkjenne transaksjonen, krever unionen at Georgia-Pacifics forbrukervirksomhet inklusive produksjon i UK og Benelux, virksomhet under varemerket Lotus, samt noe av Georgia-Pacifics og SCAs detaljistvirksomhet i Skandinavia, inklusive produksjon, må selges. Dette medfører blant annet at SCA Hygiene Products i Drammen skal få nye eiere.

Salgsprosessen i Drammen pågår i disse dager, med flere interesserte kjøpere. Det gjennomføres blant annet Due dilligence, en prosess der potensielle kjøpere får et dypere innsyn i fabrikkens regnskap og andre forhold. Fabrikken er formelt fristilt fra SCA-konsernet, med Hege G. Eizenberger som daglig leder. Et salg er forventet å være avsluttet senest tidlig neste år.

Fabrikken, som ligger ved Gulskogen vest for Drammen, er den eneste i landet som produserer toalettpapir og tørkepapir. Sammen med Hellefoss AS er den dessuten den siste gjenværende papirfabrikken langs Drammenselven, også kjent som Sunland-Eker eller Sunland papirfabrikk.

Produksjonen i Drammen er på rundt 20.000 tonn papir i året. 9.000 tonn av dette konverteres og pakkes til forbrukerpakninger, resten selges som store ruller til andre konverteringsbedrifter.

Da Papirindustriens Tekniske Forening besøkte fabrikken i slutten av september, ga fabrikksjef Hege G. Eizenberger uttrykk for at hun så det som positivt å få nye eiere. Man ønsker seg større konverteringskapasitet og må bygge opp en egen markedsavdeling. Dette mente hun ville bli enklere å få til når man ikke lenger er en del av et stort konsern som ser alt i sammenheng. Samtidig la hun ikke skjul på at tissuemarkedet er preget av hard konkurranse og sterke varemerker.


 
NoAd