Borregaard prises til opp mot 3,5 milliarder

01.10.2012 Orkla ASA har sendt melding til Oslo Børs om at konsernets rådgivere mener Borregaard er verdt mellom 3,0 og 3,5 milliarder kroner, inklusive gjeld. Konsernet legger ut 81 millioner aksjer til salg, tilsvarende 81 % av Borregaards aksjekapital. «Det forventes at Tilbudsaksjene tilbys for salg til en pris på mellom NOK 20 og NOK 25 pr. Tilbudsaksje» skriver Orkla i børsmeldingen.

Borregaard er blant annet verdens største produsent av lignosulfonater.
Borregaard er blant annet verdens største produsent av lignosulfonater.

Ifølge nettstedet E24 mener analytikere at prisen Orkla setter på Borregaard er i nedre del av det som har vært forventet. – Vi hadde forventet oss en pris på 30–35 kroner, sier en analytiker, men er likevel ikke overrasket over at et selskap som har vært drevet lenge men kun blitt rapportert i tre år, selges med litt «rabatt».


Det vises i børsmeldingen 1. oktober til børsmelding fra Orkla ASA den 19. september 2012 vedrørende intensjonen om å børsnotere Borregaard ASA. Orkla har besluttet å lansere Tilbudet og forventer at aksjene i Borregaard vil bli tatt opp for notering på Oslo Børs den 18. oktober 2012, forutsatt en vellykket gjennomføring av Tilbudet.


Den selgende aksjonæren, Borregaard Holding AS, et heleid datterselskap av Orkla, forventer å tilby opp til 81 millioner aksjer for salg, noe som representerer opp til 81 % av aksjene i Borregaard. I tillegg har Joint Global Co-ordinators og Joint Bookrunners blitt tildelt en opsjon til å overtildele et ytterligere antall aksjer tilsvarende opp til 15 % av det endelige antallet Tilbudsaksjer som selges i Tilbudet.


Det forventes at Tilbudsaksjene tilbys for salg til en pris på mellom NOK 20 og NOK 25 per Tilbudsaksje, noe som verdsetter Borregaard til mellom NOK 2,0 milliarder og NOK 2,5 milliarder målt i egenkapitalverdi og til mellom NOK 3,0 milliarder og NOK 3,5 milliarder målt i enterprise value.


Vilkårene for Tilbudet vil fremgå av prospektet som har blitt utarbeidet i forbindelse med Tilbudet og noteringen av Borregaard, som forventes offentliggjort på morgenen 3. oktober 2012, forutsatt at det godkjennes av Finanstilsynet. Prospektet vil, i henhold til regulatoriske begrensninger i enkelte jurisdiksjoner, gjøres tilgjengelig på www.borregaard.no, www.abgsc.com, www.dnb.no/emisjoner, www.handelsbanken.no/aktiviteter and www.sebenskilda.no fra oppstart av bookbuildingperioden og bestillingsperioden for Tilbudet, 3. Oktober 2012 kl. 09.00 norsk tid. Prospektet kan også fås vederlagsfritt i papirformat fra og med samme dato fra Borregaards forretningskontor i Hjalmar Wessels vei 10, 1721 Sarpsborg, Norge, eller ved å kontakte en av tilretteleggerne.


Les hele børsmeldingen her
.


 
NoAd