Brann ved BH Kvelde

03.09.2012 Mandag ettermiddag sendte Bergene Holm AS ut melding om at treinteriøravdelingen Kvelde er rammet av brann. Det har etter hvert vist seg at bygningen for overflatebehandlingsanlegget har brent ned til grunnen.

Det er overflatebehandlingsavdelingen i det L-formede bygget midt i bildet, som er rammet av brannen. (Foto: Bergene Holm AS)
Det er overflatebehandlingsavdelingen i det L-formede bygget midt i bildet, som er rammet av brannen. (Foto: Bergene Holm AS)

Avdelingen er en av åtte produksjonsenheter i Bergene Holm AS og produserer innvendig trepanel og listverk med forskjellig foredlingsgrad. Det er kun overflatebehandlingslinjen for interiørvarer som er berørt av brannen. Denne linjen behandler en mindre del av selskapets interiørsortiment, hoveddelen blir overflate-behandlet et annet sted.

Bergene Holm AS regner med å ha en løsning for overflatebehandling av resterende produkter på plass i løpet av kort tid. I tillegg har man en god ordrereserve av ordinære varer.

Den berørte bygningen er på ca. 1.500 m2, til dels i to etasjer. Den eldste delen ble oppført så tidlig som 1946 og er det eldste produksjonsbygget i selskapet. På bildet vises bygget midt i bildet, L-formet og delvis skjult bak trær. Selve overflatebehandlingsanlegget er ikke eldre enn ca. åtte år. Brannårsaken er foreløpig ikke kjent.

De tre medarbeiderne som jobbet på linjen, kom seg raskt i sikkerhet. Avdelingen har totalt 28 ansatte. Ingen faste ansatte vil bli permittert eller oppsagt med bakgrunn i dagens hendelse, fremgår det av meldingen fra selskapet.

Høvellinjen ved avdeling Kvelde vil fortsette sin produksjon som planlagt. Selskapets fokus er nå å få oversikt over skadeomfanget slik at leveranser til kundene i så liten grad som mulig skal bli berørt.

Bergene Holms syv øvrige avdelinger er ikke berørt av brannen og vil produsere og levere som normalt.


 
NoAd