Bergene Holm overtar Haslestad

Haslestad Holding AS er blitt enig med Bergene Holm AS om å selge 100 % av aksjene i Haslestad Bruk AS til Bergene Holm AS, fremgår det av en pressemelding fra selskapene. Byggevareforretningen XL Bygg Haslestad omfattes ikke av salget.


Styreleder Otto Lagarhus i Haslestad Holding AS fastslår at Haslestad Bruk er en hjørnestensbedrift i Hof, og en stor og veldrevet trelastbedrift med et godt rykte for kvalitet og effektivitet. – Når eierne har valgt å selge, er det i første rekke hensynet til den fremtidige utvikling av Haslestad Bruk og de utfordringer som vi ser kommer, sier Lagarhus. – Treindustrien i Norge og Europa går hurtig mot større enheter og nær tilknytning til kjeder. Det å drive et frittstående trelastbruk vil bli stadig mer utfordrende. Med salget til Bergene Holm får Haslestad Bruk en stor, profesjonell aktør som eier, med de fordeler dette innebærer for produksjonseffektivitet, markedstyngde og – ikke minst – kapitaltilgang for ytterligere ekspansjon av virksomheten.

Bedre struktur
– Det er et stort ansvar å overta en slik veldrevet og ordentlig bedrift som Haslestad Bruk, uttaler administrerende direktør Reidar Bergene Holm i en kommentar. – Bedriften ligger geografisk godt plassert i forhold til Bergene Holms øvrige anlegg, og i forhold til tømmerråstoffet og markedene for bedriftens produkter. Haslestad Bruk passer godt inn i Bergene Holms videre planer for å utvikle en ytterligere forbedret produksjons- og distribusjonsstruktur.

Bergene Holm fremholder videre at det er viktig for norsk trelastindustri at den får mulighet for strukturell og teknologisk utvikling som gir konkurranseevne både i det norske og det internasjonale marked.

Styrker virksomheten
– Bergene Holms overtagelse av bedriften vil styrke virksomheten i Hof, og åpne muligheter for ekspansjon og vekst, noe som igjen vil sikre eksisterende arbeidsplasser og gi grunnlag for å skape nye, fremholder administrerende direktør Knut Ringvold i en kommentar.

Tradisjonsrik familiebedrift
Haslestad Holding AS er et eierselskap med interesser i industri, byggevareomsetning og eiendom. Lindseth-familien er hovedeier i selskapet. Styreleder er Otto Lagarhus. Haslestad Bruk AS er en tremekanisk virksomhet i Hof kommune i Vestfold, med røtter tilbake til 1915. Virksomheten har 55 ansatte, en omsetning i 2009 på NOK 132 millioner med et årsresultat på minus NOK 5 millioner.

Bedriften produserer årlig 65.000 m3 trelast. En vesentlig del av produksjonsvolumet blir videreforedlet i høvleri og fingerskjøtingsanlegg. Ca. 25 % av produksjonen eksporteres. Selskapet driver også et pukkverk. Styreleder er Otto Lagarhus, mens Knut Ringvold er selskapets administrerende direktør.

Nummer to i Norge
Bergene Holm AS er en tremekanisk virksomhet med 370 ansatte ved anlegg i Åmli, Seljord, Larvik, Lardal, Bærum, Sør- Odal, Kongsvinger og Grue kommuner. Selskapet har et bredt produktspekter og en høy videreforedlingsgrad, og en omsetning i 2009 på NOK 871 millioner, som ga et årsresultat på NOK 32 millioner. Bergene Holm er nest største trelastvirksomhet i Norge, etter Moelven.

Hovedmarkedet er norsk byggevarehandel, men ca. 25 % av omsetningen kommer fra eksport og industrileveranser. Selskapet eies av familien Bergene Holm (54 %) gjennom AS PETRA, og Carl Otto Løvenskiold gjennom Løvenskiold-Vækerø AS (46 %). Styreleder er Bjørn Walle, mens Reidar Bergene Holm er selskapets administrerende direktør.


 
NoAd