100 må gå fra Pöyry i Finland

Etter gjennomførte forhandlinger med de ansatte er det nå klart at 100 personer i skogindustrigruppen til konsulentselskapet Pöyry Industry Oy i Finland mister sitt arbeide. De resterende blir permitterte inntil videre. Permitteringer som berører opptil 150 personer, kan bli gjort om til oppsigelser, fremgår det av en pressemelding fra Pöyry Industry Oy.


Utover de 100 som må forlate Pöyry i Finland, har det tidligere vært avklart at 150 personer fra skogindustrivirksomheten i Sverige, Nord-Amerika og Russland vil bli overflødige. Det er den globale krisen i verdens skogindustri som har ført til en dramatisk reduksjon i etterspørselen etter konsulentselskapets tjenester.

 

Ifølge pressemeldingen vil omstruktureringen medføre kostnader på EUR 2,5 millioner, som vil bli bokført i andre kvartal.


 
NoAd