Unionen ut av Norske Skog

Investorselskapet Unionen AS har solgt sine 11.282.200 aksjer i Norske Skogindustrier ASA, en andel på rundt 5,9 % av konsernets aksjer. Bak selskapet står Petter A. Stordalen, Øystein Stray Spetalen og Ove Gusevik. Aksjene ble solgt til en pris på NOK 11,50/aksje, en rabatt på 12 prosent i forhold til torsdagens sluttkurs. Dette innebærer et tap på rundt 350 Mkr for Unionen AS. Øystein Stray Spetalen har meddelt at han trekker seg fra styret i Norske Skog, der han var nestleder, med øyeblikkelig virkning.

Medieinteressen var stor da Unionen AS stilte på ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog 11. januar 2008.
Medieinteressen var stor da Unionen AS stilte på ekstraordinær generalforsamling i Norske Skog 11. januar 2008.
Ifølge Økonomisk rapport på nett uttaler Stordalen at analysene de gjorde før de gikk inn i Norske Skog, åpenbart var altfor optimistiske. - Dette har vært Øystein Stray Spetalens og min dårligste investering noensinne, sier han til NRK, ifølge Økonomisk Rapport.

Kjøpe eller selge
Unionen sier i en pressemelding at deres viktigste bidrag har vært å bedre likviditeten i Norske Skog. Investorene var likevel ikke fornøyd, og det er forklaringen de oppgir på hvorfor de nå selger seg ut.


– Unionens viktigste bidrag til utviklingen i Norske Skog har vært å redusere selskapets gjeld. Det seneste året er gjelden redusert med over 5 milliarder kroner, og selskapet har over 5,5 milliarder kroner i likvide midler. Unionen har imidlertid vært en pådriver for å redusere gjelden ytterligere gjennom salg av flere eierandeler. For å få gjennomslag for sin strategi har Unionen stått overfor følgende valg: Kjøpe seg opp i selskapet for å øke innflytelsen, eller selge seg helt ut. Vi har valgt det siste, sier Spetalen.


På sin personlige blogg skriver Petter Stordalen blant annet følgende om arbeidet med Norske Skog:

På en dag som denne er det naturlig å spørre hva vi har oppnådd. Jeg tror det viktigste bidraget har vært salget av deler av selskapets fabrikker i Asia i fjor vår. Timingen var utvilsomt god. Et slikt salg hadde ikke vært lett å få til etter finanskrisen høsten 2008. Salget lettet gjelden i Norske Skog med over 5 milliarder kroner slik at selskapet nå har over 5,5 milliarder kroner i likvider.


Vi har hatt mange ideer om hva som burde gjøres for å sikre og bygge Norske Skog videre. Det har vært vanskelig å mobilisere viktige interesser i Norske Skog for ideene våre. Veldig vanskelig. Det er mange interesser i Norske Skog, og Øystein og jeg representerte bare 5,6 % av dem.

Les mer


 
NoAd