Redusert produksjonsnedgang for trelast

Nedgangen i produksjon av skurlast i Sverige og Norge ser ut til å avta noe i forhold til tidligere i år, mens den var fortsatt sterk i Finland. For det enkelte land var den i årets fire første måneder henholdsvis 16 % i Sverige og 20 % i Norge, mens Finland hadde den sterkeste produksjonsnedgangen med 28 % lavere produksjon 1. tertial 2009 enn tilsvarende periode i 2008. Importen av skur- og høvellast til Norge fra Finland og Sverige ble redusert med henholdsvis 64 og 29 % i perioden.


Det ble i Norge produsert rundt 629.000 m3 skurlast 1. tertial 2009, 20 % mindre enn året før. I april 2009 var produksjonen rundt 160.000 m3, rundt 24 % mer enn april året før.

I Finland var produksjonen 2,5 Mm3 1. tertial 2009, 28 % mindre enn samme periode i 2008. Av dette var 1,4 Mm3 skurlast av furu og 1,2 Mm3 gran.

Svensk trelastindustri produserte rundt 5,5 Mm3 skurlast av bartre 1. tertial 2009, 16 % mindre enn 1. tertial 2008.

Ifølge finske tollmyndigheter var eksportprisene i februar 2009 for furu fra Finland EUR 150/m3 FOB, sammenlignet med forrige års EUR 211. For gran var eksportprisene i februar 2009 EUR 165/m3 FOB, mot EUR 198 i februar 2008.

Eksportprisene for furu fra Sverige var i gjennomsnitt i mars 2009 SEK 1.803/m3 FOB, sammenlignet med forrige års SEK 1.942/m3. For skurlast av gran var prisene henholdsvis SEK 1.656 og SEK 1.732.


 
NoAd