Moelven Valåsen øker produksjonsprognosen

2009.06.04 Moelven Valåsen trenger ikke lenger gå ned i produksjonsvolum, hvilket betyr at 35 av de 83 ansatte som ble oppsagt i april, nå får beholde jobbene sine, skriver woodnet.se.


I april sa Moelven Valåsen opp 83 ansatte, fordi selskapet hadde nedskrevet sitt forventede årsvolum fra 285.000 kubikkmeter tømmer til 95.000 kubikkmeter. Dette innebar overgang fra to til ett skift.

    Nå ser situasjonen lysere ut, melder woodnet.se, og Moelven Valåsen har øket sin prognose til 220.000 kubikkmeter. Det innebærer at selskapet kjører videre med to skift og at 35 av de oppsagte får beholde jobbene sine, skriver Nya Wermlands Tidningen.

    Den nye situasjonen beror i hovedsak på at de europeiske sagbrukene har redusert sin produksjon, hvilket har ført til redusert tilgang og dermed stigende priser og økende lønnsomhet. Ifølge administrerende direktør Göran Storm vil likevel virkesforbruket fortsette å falle frem til kommende vinter.

(Woodnet.se)


 
NoAd