Terminalutvidelse med limtre

2009.06.03 Onsdag 27. mai åpnet Oslo Lufthavn en ny del av terminalbygget. Med 4.000 nye kvadratmeter fordelt på to etasjer, 14 innsjekkingsskranker og et nytt bagasjeanlegg, vil OSLs passasjerer nå oppleve en større og mer effektiv terminal. Limtrekonstruksjonene som teminalen er basert på, er i sin helhet levert av Moelven Limtre AS.

Den offisielle åpningen ble markert med taler fra administrerende direktør i Oslo Lufthavn AS, Nic. Nilsen, og arkitekt Gudmund Stokke. (Foto: Moelven)
Den offisielle åpningen ble markert med taler fra administrerende direktør i Oslo Lufthavn AS, Nic. Nilsen, og arkitekt Gudmund Stokke. (Foto: Moelven)Utvidelsen omfatter en forlengelse av terminalen på 36 meter østover - i full høyde. Dette gir en arealøkning på henholdsvis 2.000 kvadratmeter på avgangsnivå og 2.000 kvadratmeter på ankomstnivå.

    På avgangsnivå er det nå et større kø- og vrimleareal, og det er kommet nye innsjekkingsfasiliteter. På ankomstnivå er det bygget en ny bagasjekarusell som har samme kapasitet som to vanlige bagasjebånd.

    Det er installert et frittstående bagasjeanlegg med en kapasitet på 1.200 bagasjeenheter per time i tilknytning til terminalutvidelsen. Etter åpningen vil den samlede kapasiteten bli ca 4.900 bagasjeenheter pr. time.

    Utvidelsen betyr at Oslo Lufthavn nå kan håndtere 22 millioner passasjerer i året. I 2008 hadde lufthavnen i overkant av 19 millioner reisende.


 
NoAd