Ny daglig leder på Moelven Massivtre AS

2009.06.03 Siv.ing. Knut Strand er ansatt som ny daglig leder i Moelven MassivTre AS. Han kommer fra stillingen som adm. dir. på Hunton Fiber AS i Gjøvik. Han begynte i stillingen 18. mai. Moelven MassivTre har hatt svake resultater de siste årene og Knut Strand er ansatt for å prøve å få bedriften over i lønnsom drift.


Strand er bosatt på Hønefoss og har vært ukependler til Gjøvik i 10 år. Han er en av eierne av Hunton Fiber AS og vil forsatt være medeier i bedriften.

    Han er utdannet siv.ing fra NTH og har blant annet tidligere jobbet som adm. dir. på Huthamaki, en fabrikk for støpte fiberprodukter ved Hønefoss, og som fabrikksjef på Noremas kjøkkenfabrikk på Jevnaker. Knut Strand er gift og har to voksne barn.

    Tidligere daglig leder Knut-Arne Johansen fortsetter i bedriften som fabrikksjef.


 
NoAd