Tegn til liv i byggevaremarkedet

Det er nye tegn til liv i byggevaremarkedet, melder Bergene Holm AS i sitt nyhetsbrev. Selskapet gjennomfører nå endringer i rabatter og priser, denne gangen motsatt vei av det som har vært vanlig de siste 18 måneder. Årsaken er økt kostnadspress på råstoff til høvleri- og impregneringsbransjen. Valget står mellom å bli ute av stand til å levere eller å redusere rabattene.

Importen av råstoff og ferdig foredlet trelast fra Sverige og Finland er kraftig redusert de siste måneder, melder Bergene Holm AS. Man regner det som et tegn på at prisnivået i Norge oppfattes som lite trivelig for leverandører med alternative markeder og med mindre kundelojalitet enn norsk treindustri. Handelens behov for inndragere og kampanjer aksentuerte forsyningsutfordringen.

    – Det blir spennende tider fremover, fortsetter Bergene Holm AS. - Om de siste ukers travelhet reflekterer et økt forbruksnivå hos sluttbrukerne er vi ikke trygge på ennå, men vi lever i håpet. Noe virkning må jo Regjeringens krisepakker omsider få.

    – At satsningen på lav rente har vært riktig er det ingen tvil om. En svak krone er bra for eksportindustrien i en kjølig verden, og et fast eiendomsmarked er en forutsetning for at trebrukere vil satse på vedlikehold og nybygg.

    – Laksenæringen har det hyggelig i disse krisetider, særlig som følge av den lave krone-kursen. Kan det bli slik i treindustrien og byggevarehandelen også? De som prioriterer kremmerskap fremfor volum, vil uansett få det best, er nå vårt tips, fremholder Bergene Holm AS i sitt nyhetsbrev.


 
NoAd