STFI-Packforsk under nytt navn

Skogsindustrins Tekniska Forskningsinstitut (STFI), som for noen år siden gikk sammen med Packforsk, markerer nå sin rolle som innovasjonspartner for andre bedrifter og organisasjoner med et nytt navn, Innventia.


Forskningsselskapet STFI-Packforsk har gjennomgått en hel del forandringer de seneste årene. Et viktig vendepunkt var konsolideringen av virksomheten gjennom fusjoneringen av forskningsinstituttene STFI, Packforsk og deler av Framkom i 2003. Deretter har selskapet fått en stadig mer betydningsfull rolle som koordinator av større nasjonale og internasjonale forskningssatsinger av fremtidig strategisk betydning. STFI-Packforsk har tatt en ledende rolle når det gjelder bærekraftig foredling av råvarer og materialer. Med sterkt samarbeide med både universitet/høyskoler og industrien har selskapet en viktig oppgave i å omsette forskningsresultat i nye innovative produkter og prosesser.

    For å markere forandringen lanserte man en ny grafisk profil i mai 2008, sammen med mottoet «Boosting business with science». Med det nye navntet Innventia tydeliggjøres selskapets nye rolle.

    – Med navnet Innventia vil vi formidle at vi i enda høyere grad kommer til å arbeide som innovasjonspartner med andre selskap og organisasjoner, sier VD Gunnar Svedberg. - Vårt budskap «Boosting business with science» stemmer godt med dette og angir hvordan vi vil at omverdenen skal oppfatte vår virksomhet.

    Innventia AB regnes å ha en verdensledende stilling innen områder som masse, papir, grafiske produkter, emballasje og bioraffinerivirksomhet. Konsernet har en omsetning på SEK 330 millioner og har 270 ansatte. Selskapet er lokalisert i Stockholm, Trondheim (PFI) og London.


 
NoAd