Asplund-medaljen til Jan Hill

«The Arne Asplund Mechanical Pulping Award 2009» ble tildelt Jan Hill, Norske Skog, under International Mechanical Pulping Conference i Sundsvall 3. juni. Prisen regnes som den høyeste utmerkelse som tildeles innen mekanisk masseteknologi.

Jan Hill tok eksamen ved Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i 1969 som sivilingeniør innen teknisk fysikk. Han startet sin karriere ved Skogsindustriens Tekniska Forskningsinstitut (STFI) som seksjonssjef innen fysikk. Etter ni år gikk han til SCA Control System, der han fikk en stilling som teknisk direktør. I 1985 startet han sin egen konsulentvirksomhet. Han ble utnevnt til sin nåværende stilling som teknisk sjef i NSI Focus i 2001, en stilling han fortsatt har.
    Jan Hill har arbeidet innen området mekanisk masseproduksjon i hele sin profesjonelle karriere. Han var en pionér innen utvikling av den første on-line over våking av kvaliteten på mekanisk masse, basert på optiske målinger av fiberdimensjoner i massestrømmene (PQM). Han brukte fundamentale fiber- og masseegenskaper fra denne type on-line utstyr til å utvikle overvåkingssystemer for både slipmasse og TMP-prosessen. Grunnprinsippene for overvåking av kvalitetsegenskaper ved mekanisk masse som ble brukt den gangen, er fortsatt gyldige i dagens on-line overvåkingssystem. 
    Hill har alltid vært en foregangsmann innen utvikling og tidlig introduksjon av ny måleteknologi for raffinørovervåking i fabrikkskala. Hans brede kunnskap om grunnleggende mekanismer innen mekaniske masseprosesser og interesse i å implementere FoU-resultater i fabrikkskala har også bidratt til hans evne til å lære opp fabrikkoperatører og -ledere.
    Prosessimulatorer av egen konstruksjon er nøkkelhjelpemidler innen opplæring og for å visualisere og optimere TMP-prosesser. Han innsats har vært av den største viktighet i utviklingen av mekanisk masseproduksjon, både med hensyn til forskning og implementering.
    «The Arne Asplund Mechanical Pulping Award Foundation», som er ansvarlig for å utpeke prisvinnere, ble etablert i 1985 til minne om dr. Arne Asplunds bidrag til masse- og papirindustrien verden over. Prisen ble opprettet for å promotere utviklingen av ny teknologi innen produksjon av høyutbyttemasser med raffinører, og tildeles en person eller gruppe som anerkjennelse for fremragende bidrag innen forskning og utvikling av mekanisk masseteknologi. Prisen består av en gullmedalje og et pengebeløp på SEK 25.000.

En rekke personer tilknyttet norsk papirindustri og forskning har fått Asplund-prisen tidligere; Hans W. Giertz (1989) og PFI/NTNU-gruppen Torbjørn Helle, Per Olav Johnsen, Kjell-Arve Kure og Philip Reme (2003).


 
NoAd