Lundteigen krever krisepakke til treforedling

Per Olaf Lundteigen (Sp) er redd for at norsk treforedlingsindustri kan klappe sammen. Han vil at staten bidrar tungt i en stor snuoperasjon, fremgår det av en melding fra NoBio, basert på et oppslag i Nationen. 

– Norske Skog har bedt om 100 millioner kroner i støtte til et anlegg på Follum som skal lage biodiesel av trevirke. Slike prosjekter må prioriteres på topp, sier Lundteigen.

– Papirindustrien i Noreg ristar i grunnvoldane, fortel næringspolitisk talsmann Per Olaf Lundteigen i Senterpartiet til Nationen.

Les mer her.
 
NoAd