Byggskolen 50 år

Byggskolen, tidligere Norges Trelastskole, er en privat stiftelse som tilbyr utdanning skreddersydd for bygg- og treindustrien. Her får man fagopplæring og 2-årig teknisk fagskole på hel- eller deltid. I tillegg har skolen en rekke kortere etter- og videreutdanningsmoduler som kan settes sammen til en fullverdig utdanning over tid. Byggskolen kan også bistå i utvikling av skreddersydde opplæringspakker ved behov. I år er det 50 år siden Norges Trelastskole ble offisielt åpnet.

Norges Trelastskole ble opprettet ved stortingsvedtak av 21. mai 1953 som en ren statsskole under Kirke- og undervisningsdepartementet. Byggearbeidene ble finansiert ved betydelige bidrag fra bransjeorganisasjonene, Norges Trelastforbund, Trelasthandlernes Landsforbund, Norsk Bygningsindustriarbeiderforbund og Lillestrøm Kommune.

Til reising av sagbruk og innkjøp av teknisk utstyr bidro Skogbrukets og Skogindustrienes Forskningsforening med vesentlige beløp. Byggearbeidene ble avsluttet vinteren 1957/58 og det første teknikerkurset etter godkjent læreplan ble startet i 1958. De første 25 trelastteknikere ble uteksaminert våren 1959 og den offisielle åpningen av skolen fant sted i juni samme år.

Les mer her.
 
NoAd