Norske Skog får lån fra Innovasjon Norge

Norske Skog tar opp et langsiktig lån på 250 millioner kroner fra Innovasjon Norge. Lånet har tolv års løpetid med to års avdragsfrihet, og er knyttet til finansiering av utviklingsprosjekter på Norske Skog Skogn. Prosjektene gjennomføres for å forbedre konkurransekraften ved fabrikken gjennom redusert energibehov og forbedret kvalitet.

– Vi har opplevd en meget god og konstruktiv dialog med Innovasjon Norge i denne saken. Det nye lånet har gunstige betingelser og bidrar til ytterligere styrking av Norske Skogs finansielle stilling og den langsiktige forfallsprofilen, sier konsernsjef Christian Rynning-Tønnesen.
 
NoAd