Knallstart for Duoformer på Skogn PM1

2009.04.24 Norske Skogs første papirmaskin, Skogn PM1, ble i mars igangkjørt etter ombygging der man satte inn en Duoformer fra Voith Paper i våtpartiet. Det meldes om en knirkefri oppstart og "kjempefin" formasjon, altså en tydeligvis vellykket ombygging.

Ombyggingen av Norske Skog Skogns PM1 er et ledd i et større prosjekt der tilsats av fyllstoff i papirfurnishen er den største del. Dette har man så vidt begynt med, og resultatene av fyllstofftilsats skal være lovende.

Det var tidlig i 2007 at styret i Norske Skog besluttet at det skulle investeres om lag 330 millioner kroner i et fyllstoffprogram/prosjekt ved Norske Skog Skogn. Etter gjennomføringen av prosjektet - som foregår over flere etapper – skal avispapiret fra Skogn-fabrikken tilsettes kalk – som finnes naturlig i naturen. Den kalken som skal brukes på Skogn, utvinnes i Danmark. Dette er vel utprøvd i papirindustrien ellers i verden og vil være godt egnet for fabrikken på Skogn, fremgikk det av en pressemelding fra Norske Skog Skogn tidligere i vinter.
 
NoAd