Rokkering av fabrikkdirektører i Norske Skog

2009.04.24 Svein Aurstad kommer tilbake til Skogn fra Albury, Wenche Ravlo reiser til Australia for å overta etter Aurstad, mens Oddvar Sandvei forlater Oxenøen for å tiltre en ny periode som fabrikkdirektør, denne gang ved Follum.

De vedtatte forandringer av fabrikkledelsen ved tre av Norske Skogs fabrikker innebærer at siv.ing. Svein Aurstad (59) tiltrer stillingen som fabrikkdirektør fra 1. mai 2009. Knut Dreier (49) fortsetter i fabrikkledelsen, og tiltrer stillingen som vedlikeholdssjef fra samme dato. Han har også tidligere vært fabrikkdirektør ved Norske Skog Skogn (1993-2000), og kommer nå fra tre år i stillingen som fabrikkdirektør ved Norske Skog Albury i Australia.
Nåværende fabrikkdirektør ved Norske Skog Follum, siv.ing. Wenche Ravlo (43) , blir ny fabrikkdirektør ved Norske Skog Albury i Australia med virkning fra 15. juni i år. Hun har vært fabrikkdirektør ved Norske Skog Follum siden 2005, og tar over i Albury etter Svein Aurstad.Siv.ing. Oddvar Sandvei (60), tidligere fabrikkdirektør ved Norske Skog Saugbrugs i to perioder (1992-99 og 2003-08)og nå prosjektdirektør ved hovedkontoret, tar over som fabrikkdirektør på Norske Skog Follum etter Wenche Ravlo. Sandvei tar over fra 15. juni.
 
NoAd