Mindre hogst og fallende tømmerpriser

Foreløpige tall for skogavvirkning fra Statistisk Sentralbyrå viser at tømmersalget gikk ned med 11 prosent første kvartal i år sammenliknet med samme kvartal i fjor.


Det ble hugget 1,9 millioner kubikkmeter tømmer for salg i første kvartal i år sammenliknet med samme kvartal i fjor. Andelen skurtømmer gikk ned med 22 prosent, mens det ble avvirket 3 prosent mer massevirke. Fylkestallene viser at den største volumnedgangen fant sted i Oppland, hvor det ble hogd 55 000 kubikkmeter mindre enn samme periode året før. Det var stort sett nedgang i hele landet.

I første kvartal i år utgjorde bruttoverdien for tømmer solgt til industrien 606 millioner kroner. Det er en nedgang på 30 prosent fra samme periode i fjor. De foreløpige beregningene viser at skogeierne fikk 312 kroner i gjennomsnitt per kubikkmeter solgt tømmer, noe som er 82 kroner mindre enn for ett år siden. Gjennomsnittsprisen for skurtømmer gikk ned med 128 kroner i denne perioden, mens prisen på massevirke bare gikk ned med 12 kroner.

Les hele statistikken for skogavvirkning for salg hos Statistisk Sentralbyrå
 
NoAd