Nå vil unge studere realfag

2009.04.20 Ved NTNU øker søkertallene til realfag for tredje år på rad, i år med over tyveprosent. En tilfreds NTNU-rektor tror på fortsatt positiv utvikling – nå er det nemlig også blitt populært å bli lærer i realfag. Nesten dobbelt så mange som i fjor har søkt denne utdanningen.

I fjor passerte søkertallene til NTNU for første gang 10.000. I år er det ytterligere et halvt tusen unge mennesker som har satt NTNU øverst på lista foran høstens studier, slik at til sammen 10.825 søkere skal kjempe om en studieplass ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet fra høsten. Det er en økning på totalt 6,6 prosent fra i fjor.

Aller sterkest øker søkertallene til realfag, noe NTNU-rektor Torbjørn Digernes synes er svært gledelig. – Vi har sett tendensen i tre år, men i år har søkningen for alvor tatt av. Nå kan vi endelig slå fast at en mangeårig, systematisk satsing for å øke interessen for realfag blant ungdom, gir resultater, og at vi har klart å snu utviklingen, sier Digernes.

NTNU-rektorens optimisme forsterkes av at lærerutdanningen på masternivå i realfag nesten har doblet antall søkere fra i fjor. – Dermed kan vi i kommende år sende topp kvalifiserte realfagslærere ut i skolen. Gode lærere i de grunnleggende realfagene er det aller viktigste grunnlaget for å motivere ungdom til å satse på naturvitenskap og teknologi.

Vil ha flere studieplasser i teknologi
Søkningen til teknologifagene fortsetter på samme høye nivå som i fjor. Mens det er en svak nedgang i de tradisjonelle siv.ing.-fagene, er det økning innenfor data, elektronikk og nanoteknologi. Energi og miljø fortsetter den sterke framgangen fra i fjor.

– Noen av de største utfordringene på kloden i dag er knyttet til klima og behovet for bærekraftig energi. Derfor trenger vi mange nye, dyktige hoder innenfor disse fagene, sier Digernes. Han mener tiden nå er inne for å et skikkelig løft i antall studieplasser i teknologi. – Nasjonen har et skrikende behov for teknologisk kompetanse og vi har både mange og gode nok søkere, sier NTNU-rektoren.

Trenger fortsatt gode jenter
Antall jenter som søker seg til teknologi og realfag har etter flere år med økning, nå flatet ut. – Det er gledelig med fortsatt gode tall, men jeg hadde gjerne sett en sterk økning i jenteandelen også i år, sier Torbjørn Digernes.

Samfunnsfagene øker igjen
Samfunnsfagene ved NTNU har igjen en markert økning i antall søkere over hele bredden. Også medisin har en betydelig økning, mens søkningen til humaniora-fagene er stabil. Høy utdanning vinner i krisetider

Stadig flere velger også utdanning som gir høyere grad. Ved NTNU har både masterutdanning i realfag, humanistiske fag og samfunnsfag, og toårig master i teknologi som bygger på ingeniørhøgskole, samlet en sterk økning.

– Denne økningen var ikke uventet, sett i lys av finanskrisen. Det er tydelig at flere da velger å satse ytterligere på utdanning. Det er et fornuftig valg, sier NTNUs rektor Torbjørn Digernes.
 
NoAd