Wallenbergprisen til ABB-ingeniører

Marcus Wallenberg-prisen for 2009 blir tildelt de finske ABB-ingeniørene dr. Jouni Ikäheimo (41), Vesa Kajander (47) og Bengt Velin (66). Prisen blir tildelt for deres banebrytende utvikling av direktedrift for papirmaskiner. Selve prisutdelingen finner sted ved en seremoni i Stockholm 28. september. Dagen etter vil det bli avholdt et symposium rundt temaet som er grunnlaget for pristildelingen.

Systemet for direkte drift av papirmaskiner (DDS) har fornyet den tradisjonelle driftsteknologien radikalt. Utviklingsarbeidet er basert på permanentmagnetisk synkronmotor, og betegnes som et gjennombrudd i industriell skala. DDS gir bedre torsjonskarakteristikker, svært nøyaktig hastighetskontroll og høy virkningsgrad uten behov for gearbokser og annet tilleggsutstyr. Dette gir igjen grunnlag for enklere og mindre plasskrevende papirmaskinkonstruksjoner.

Les mer her!
 
NoAd