Vanskelig situasjon for skogbruket

2009.04.15 Norsk skogbruksnæring gjennomlever vanskelige tider. Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk hadde onsdag 15. april et møte med representanter for skognæringen der man drøftet situasjonen og aktuelle tiltak.
Vil samarbeid om å håndtere den vanskelige situasjonen i skogbruksnæringen. F.v. Gaute Nøkleholm, Norskog. Svein Haare, Viken Skogeierforening. Ellen Alfsen, Norges Skogeierforbund. Gudbrand Kvaal, Norges Skogeierforbund. Olav Ulleren, Landbruks- og matdepartementet. Statsråd Lars Peder Brekk. Foto: LMD
Vil samarbeid om å håndtere den vanskelige situasjonen i skogbruksnæringen. F.v. Gaute Nøkleholm, Norskog. Svein Haare, Viken Skogeierforening. Ellen Alfsen, Norges Skogeierforbund. Gudbrand Kvaal, Norges Skogeierforbund. Olav Ulleren, Landbruks- og matdepartementet. Statsråd Lars Peder Brekk. Foto: LMD
Som følge av finansnæringen peker pilene bratt nedover også for skogbruksnæringen. I fjerde kvartal 2008 var igangsettingen av nye boliger 56 prosent lavere enn året før. De to første månedene i 2009 var etterspørselen etter byggevarer 25 prosent lavere enn tilsvarende periode året før. Det er sterk nedgang i etterspørselen for alle slags varegrupper; Byggevarer, papir, emballasje, massevirke.

- Vi er enige om virkelighetsbeskrivelsen. Skognæringa opplever, og vil komme til å oppleve tøffe tider, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk. - Jeg setter pris på den gjennomgangen av situasjonen jeg har fått i dag, og vi vil håndtere situasjonen videre i nært samarbeid med næringen, sier Brekk.

Les mer her!
 
NoAd