Doktorgrad om papirbrudd

2009.04.07 Siv.ing. Håkon Nordhagen forsvarte sin PhD-grad den 27. februar 2009. Arbeidet hadde tittelen «Development of Fracture Mechanics to Study End Use of Paper Webs». Veileder for oppgaven var professor Øyvind W. Gregersen.
PhD Håkon Nordhagen med sin datter Solveig, som fulgte ivrig med under disputasen. (Foto: PFI)
PhD Håkon Nordhagen med sin datter Solveig, som fulgte ivrig med under disputasen. (Foto: PFI)Hensikten med arbeidet var å studere hvordan styrken i papir påvirkes av skarpe defekter slik som kutt, hull og flis – og utvikle en praktisk metode for å forutsi hvor godt en papirkvalitet kan motstå slike defekter.

Et annet aspekt ved oppgaven var å se på hvordan forskjellige belastningssituasjoner (like de man for eksempel finner i trykkerier) sammen med defekter, kan nedsette styrken i papiret betraktelig og dermed drastisk øke faren for banebrudd.

Arbeidet er et ledd i å etablere bruddmekaniske verktøy som en standard metode for papirindustrien når styrkeparametere i papir skal evalueres eller rangeres.
 
NoAd