Nedgangen for trelastproduksjonen fortsetter

2009.04.05 Nedgangen i nordisk skurlastproduksjon fortsetter, viser tall fra Treindustrien. Fremdeles er nedgangen størst i Norge, med en reduksjon på 31 % for perioden januar–februar 2009, sammenlignet med samme periode 2008. I Finland var nedgangen 30 % og i Sverige 26 %. Importen av skur- og høvellast til Norge fra Finland og Sverige ble redusert med 40 % i samme periode.

Det ble i januar–februar produsert rundt 291.000 m3 skurlast i Norge, hvorav 148.000 m3 i februar. Av dette ble 68.000 m3 eksportert som skur- og høvellast, rundt 3 % mindre enn de to første månedene i 2008. Rundt 13.000 m3 av eksporten var høvellast, hele 106 % mer enn året før.

I Finland ble det produsert 1,2 Mm3 skurlast av bartre årets to første måneder, 30 % mindre enn året før. Produksjonen fordeler seg på rundt 644.000 m3 furu, 33 % mindre enn året før, og rundt 509.000 m3 gran, 25 % mindre enn året før.

Den svenske industrien produserte rundt 2,5 Mm3 skurlast av bartre i januar og februar 2009, 24 % mindre enn samme periode året før. Produksjonen i februar var 23 % lavere enn året før.

Ifølge finske tollmyndigheter var eksportprisen i gjennomsnitt for furu i desember 2008 EUR 164/m3 FOB, sammenlignet med EUR 213 året før. For gran var prisene henholdsvis EUR 169 i desember 2008 og EUR 209 i desember 2007.

Eksportprisene fra Sverige i januar 2009 var SEK 1.878/m3 FOB for furu, mot SEK 2.204 i januar 2008. For gran var tallene henholdsvis SEK 1.665 og SEK 1.902.
 
NoAd