PR-guru tar «æren» for Union-bråket

2009.03.23 Den kjente PR-mannen Hans Geelmuyden tar på nettstedet E24 æren for å ha iverksatt det såkalte folkeopprøret i forbindelse med at Norske Skog besluttet å legge ned Union i 2005. Han mente fabrikken nesten havnet i Øystein Stray Spetalens og Petter Stordalens hender.


E24 mener han fikk sine egne kunder, meglertoppen Ove Gusevik og Stordalen og Spetalen til å fremstå som helter, og ga Oksum rollen som monsteret.

– Det er sånn det er i all dramatikk. Oksum spilte monsterrollen nesten perfekt, sier Geelmuynden til Dagbladet.

Det er tvilsomt om det var nødvendig å drive PR-spill for å skape bråk rundt denne saken. Union var en gammel hjørnestensbedrift i Skien. Norske Skogs egen utredning viste at fabrikken tjente penger, og at den fortsatt ville ha gode fremtidsmuligheter som bokpapirprodusent. Dessuten hadde valgkampen nettopp startet. Erfaringen fra tidligere nedleggelser hadde vist at det skulle mindre til for å skape bråk og motstand mot nedleggelse av arbeidsplasser i Norge. Noen egen utredning i regi av de ansatte om muligheten for fortsatt drift var ikke nødvendig. Den forelå allerede i konsernets egen regi.

Tidligere konsernsjef Oksum fremstod neppe som noe monster, men han klarte aldri å kommunisere skikkelig hvorfor Norske Skog ønsket å fjerne fabrikken fra markedet. Konsernets egen utredning motsa hans hovedargument; fortsatt produksjon av bokpapir ville gi fortsatt press på avispapirmarkedet. Derfor ville han ikke selge fabrikken, men være sikker på at produksjonskapasiteten ble tatt ut av det europeiske marked. PR-messig var saken en fiasko for Oksum, og den kostet ham jobben. Enten lyttet han ikke til egen kommunikasjonsavdeling, eller så fikk han dårlige råd.
 
NoAd