Stora Enso flytter produksjon til Sverige

2009.03.18 Stora Enso melder at de vil flytte produksjon fra Finland til Sverige og planlegger satsinger inne konsernets svenske enheter. Årsaken er de kostnadsfordeler den svake svenske kronen gir. Virkesprisene er også mer fordelaktige i Sverige enn i Finland, melder papernet.no.

Les mer


 
NoAd