Stor interesse for ny trainee-ordning

Over 100 var nylig til stede på et informasjonsmøte om kompetanseutvikling og karrieremuligheter i skogbasert næring. ForestFuture Trainee hadde invitert til et informasjonsmøte om ordningen for studenter ved UMB, der man også la vekt på kontakt med næringen som arbeidsgiver og lyttet til Landbruks- og matdepartementets mål for fremtidig politikk.
En ForestFuture-trainee på vei inn i fremtiden.
En ForestFuture-trainee på vei inn i fremtiden.Spenningen steg også med et friskt innslag om karrierevalg, kompetanse- og karriereutvikling. Og tilhørerne fikk noen riktig gode tips for videre veivalg og ikke minst holdninger til sine veivalg og egen utvikling.

Mer enn 100 særdeles lyttende og interesserte studenter møtte, og rundbordsdiskusjonene gikk varmt etter avsluttede foredrag.

For å utvikle unike karrieremuligheter, gode arbeidsplasser og samtidig synliggjøre et bredt spekter av mulige karriereveier og kompetanseretninger, ble første satsing en trainee-ordning – en av svært få, store bransjebaserte trainee-ordninger, med alle de fordeler det medfører. En trainee-ordning er ikke et tiltak for de mange, men en unik karrierestart for de som er så heldige å få en slik mulighet. Søkerne sikres en interessant jobb, et jobbskifte midtveis med tanke på å teste forskjellige typer lederskap, kompetanseveier og også egen fleksibilitet i forhold til kultur og arbeidsoppgaver, de får en mentor som skal bidra til å få fram deres potensialer, de får delta i et interessant fag- og utviklingsprogram med aktuelle temaer innen næringsutvikling, kommunikasjon og ledelse og de tilbys en unik mulighet til å bygge et bredt og solid nettverk for fremtiden.

Det er i nedgangstid vi må bygge!
– Kompetansebygging er kanskje enda viktigere i nedgangstider, sier Bergljot Gundersen, daglig leder for Skoglauget og ForestFuture Trainee, som står bak opplegget. – Da er tiden inne for å bygge opp ny kompetanse, friske ideer og mobilisere nye ressurser.

De fleste aktører i næringslivet må gjøre sine strategiske tilpasninger av organisasjoner nå, men samtidig forberede seg på nye markedsutfordringer og møte kravet til framtidig kompetanse. Det er en vanskelig balansegang, og likevel ev helt nødvendig suksessfaktor i langsiktig forvaltning av arbeidsplasser og næringens ressurser.

Den altfor vanlige leksen: «Når det går godt har vi ikke tid» og «når det går dårlig har vi ikke råd»! – har for ofte vist seg å være en farlig handlingsregel, mener Gundersen.

Trainee – effektiv talent- og kompetanseutvikling
– Skal du utvikle medarbeidernes kompetanse, er det hevet over tvil at læring er mest effektivt nær situasjonen, fortsetter hun. – I et traineeprogram foregår nesten all læring i praksisfelt der mulighetene for egenrefleksjon og godt samspill med andre er til stede. Ved å kombinere arbeidsforholdet i vertsbedriften med eksterne fagsamlinger og personlig veiledning, tilbys både bedrift og trainee en unik mulighet for utvikling. Trainee muliggjør en helt unik utviklingsarena. Framtidig ledende kompetanse? A-magasinet des-08 stiller spørsmålet; klarer dagens traineeordninger å utvikle ny medarbeiderkompetanse, eller kun kopier av gårdagens? De rettet særlig fokuset mot lederkompetanse. I bedriftsinterne programmer vil dette være en større risiko. – I ForestFuture Trainee har vi både jobb- og lederbytte, et spesialutviklet mentorprogram og oppfølging av bedrift og trainee, nettopp for å sikre at vi stimulerer til kompetanseutvikling – og når målet; framtidig ledende kompetanse, sier Bergljot Gundersen.
 
NoAd