Markedsstopp for Tofte og Folla

2009.03.13 På grunn av redusert etterspørsel og lageroppbygging har Södra Cell besluttet å begrense produksjonen av masse. Dette går ut over de norske fabrikkene, Tofte og Folla, som skal stå i to måneder. Disse fabrikkene velges fordi det betyr minst tap for konsernet. Virkeskostnadene er høyere i Norge og Tofte taper dessuten på at man ikke får samme betingelser på sin elkraftproduksjon som fabrikkene i Sverige.
Stein Altern må akseptere produksjonsstopp på begge Södra-fabrikkene i Norge, da konsernet taper mindre på å stå her enn i Sverige.
Stein Altern må akseptere produksjonsstopp på begge Södra-fabrikkene i Norge, da konsernet taper mindre på å stå her enn i Sverige.Etter hva Skogindustri forstår, fører markedsstoppen ikke til noen umiddelbar permittering på Tofte. Den rutinemessige storstoppen for vedlikehold blir noe fremskyndet, og man vil da benytte egne folk i større utstrekning enn vanlig. Det er også aktuelt å sende folk på ferie. Likevel kan permitteringer ikke utelukkes på slutten av stopperioden.

På Folla er man i ferd med å avklare hvordan man skal håndtere produksjonspausen. Ifølge fabrikksjef Per Kosberg, som er tilbake på Folla etter 18 år i annen virksomhet, vurderer man muligheten for ekstraordinært vedlikehold og opplæringstiltak, men permitteringer kan ikke utelukkes.
 
NoAd