Storkontrakt til Borregaard

Borregaard har nylig inngått avtaler som sikrer bedriften leveranser på rundt 40.000 tonn acetatcellulose årlig de neste tre årene. Til sammen har avtalene en verdi på rundt 1,3 milliarder kroner. Det tilsvarer nesten en tredjedel av Borregaard ChemCells omsetning.

– Dette er svært viktige avtaler som gjør at vi kan flytte betydelige volum ut av markeder som er preget av store svingninger, og inn i mer stabile og strategisk riktige markeder, sier direktør Tom Erik Foss-Jacobsen i Borregaard ChemCell.

Mange konkurrenter
Acetatcellulose benyttes i produkter som brilleinnfatninger, tape, ulike tper filtre og LCD-paneler. Acetatmarkedet anslås til omkring 700.000 tonn, men Borregaard er slett ikke alene om å levere spesialcellulose til dette markedet. – Vi er i konkurranse med flere store, internasjonale aktører, sier Foss-Jacobsen.
 
NoAd