Nytt kjelanlegg til Mjøsbruket

2009.03.13 Med en ny, forsiktig overdimensjonert, bioenergikjel, står Moelven Mjøsbruket nå godt rustet til å klare fremtidige energikrav fra trelasttørkene, samt til å levere energi i form av fjernvarme til skiproduksjon hos naboen, Madshus. En 8 MW hetvannskjel fra østerrikske Urbas har vært i drift siden før jul. Til nå er både prosjektledelse og de som skal bruke og kjøre anlegget, svært fornøyde.
Det nye kjelanlegget fra Urbas er plassert i et romslig bygg med bærekonstruksjoner i Moelven Limtre.
Det nye kjelanlegget fra Urbas er plassert i et romslig bygg med bærekonstruksjoner i Moelven Limtre.


Mjøsbrukets nye kjelanlegg er levert av østerrikske Urbas, som er Europas største leverandør av hetvannskjeler og kombinerte anlegg for produksjon av damp og el-kraft (CHP-plants) for skogindustrien, basert på biobrensel. Ifølge Urbas bruker 80–90 % av de store industrielle sagbrukene i Sentral-Europa teknologi fra Urbas. Verkstedet leverer også fjernvarmeløsninger til kommunal virksomhet. Totalt har man lefert over 600 hetvannskjeler og rundt 100 CHP-anlegg for produksjon av damp og mottrykkskraft.
 
NoAd