19 mill til mer bioraffineriutvikling

Norges Forskningsråd (NFR) har tildelt Borregaard inntil 19 millioner kroner i forskningsstøtte til videreutvikling av selskapets bioraffineri. Borregaard er et av verdens mest avanserte bioraffineri. Med tømmer som råstoff produserer selskapet miljøvennlige og bærekraftige biokjemikalier, biomaterialer og biodrivstoff som alternativer til oljebaserte produkter, skriver norskindustri.no.

Teknologidirektør for Forretningsutvikling i Borregaard, Gudbrand Rødsrud (t. h.), og forskningsleder for bioraffinerigruppen, Martin Lersch, fastslår at Borregaard er glad for forskningsstøtten på 19 millioner kroner.
Teknologidirektør for Forretningsutvikling i Borregaard, Gudbrand Rødsrud (t. h.), og forskningsleder for bioraffinerigruppen, Martin Lersch, fastslår at Borregaard er glad for forskningsstøtten på 19 millioner kroner.
– Med formuleringer som forskningshøyde, gjennomføringsevne og positiv verdiskaping, har NFR gitt Borregaard et kvalitetsstempel. Det er stor konkurranse om midlene, og 19 millioner kroner er en stor tildeling, sier teknologidirektør for Forretningsutvikling i Borregaard, Gudbrand Rødsrud.

Økt forskning gir økt støtte
Støtten fra NFR fordeles ut over fem år. Bevilgningen går ut på at Borregaard får støtte til 35 prosent av total prosjektkostnad, til utgiftsposter som arbeidstimer, innkjøpte FoU-tjenester, reisekostnader, samt leie av utstyr. Skal Borregaard oppnå en støtte på 19 millioner kroner, må selskapet investere nærmere 54 millioner kroner i forskning og utvikling innen de dedikerte prosjektene over de neste fem årene.

Borregaard setter av betydelige ressurser til innovasjon. Selskapets egen forskningsavdeling i Sarpsborg består av over 60 forskere med bred kompetanse innen bioraffinerikonseptet.

– Borregaard har i dag stor utviklingstakt, og over 20 prosent av salget består av nye produkter. NFR legger stor vekt på gjennomføringsevne og risikovillighet, vi har begge deler, sier Rødsrud.

Biomasse til produkter
Prosjektet Borregaard har fått støtte til, kalles Biomass2Products (B2P) og har som grunnidé å starte med biomasse og omdanne det til kjemikalier, materialer, proteiner og biodrivstoff med størst fokus på de tre første. Midlene kommer fra BIA-programmet som står for Brukerstyrt innovasjonsarena og retter seg mot kunnskapsbasert næringsliv. Årlig deles det ut rundt 60 millioner kroner via BIA-programmet, Borregaard er med andre ord tildelt en betydelig del av programmets totale rammer.

Borregaard har flere formelle partnere i dette prosjektet. Blant disse finnes flere selskap som er potensielle kunder; Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, forskningsstiftelsen SINTEF, samt NTNU i Trondheim. (norskindustri.no)
 
NoAd