Norske bedrifter med på svensk emballasjeprosjekt

Men en prosjektramme på SEK 33 millioner skal forskere og industri i Sverige og Norge utvikle konkurransekraftig emballasje av fornybare rå¨varer fra skog- og jortbruk. Åtte universistet og forskningsinstiutt står bak et nasjonalt forskningsprosjekt med til sammen 16 selskap.


Nå starter prosjektet «Förnyelsebara Funktionella Barriärer», et fireårig prosjket om miljøvennlig emballasje. Målsettingen er å finne frem til en kostnadseffektiv, holdbar, miljøvennlig og storskala produksjon av gjenvinningsbare materialer for i første hånd matvareemballasje av høy kvalitet, og som beskytter mot fukt, vanndamp og andre ting.

– Prosjektet har samlet ledende nasjonale forskere og fukuserer på blant annet stivelse og proteiner, sier Lars Järnström, professor i bestrykningsteknikk ved Karlstads universitet og leder for prosjektet.

– Det finnes en stor interesse fra industri og bedrifter rundt dette området, og høye krav fra dagens kunder og samfunn, fortsetter Järnström. Vinnova, Skogsindustrierna og Trä- och möbelindustriförbundet har tegnet avtale om bransjeforskningsprogram. Det nye prosjektet inngår i dette programmet og finansieres av Vinnova sammen med et antall bedrifter, hovedsakelig fra skogindustrien og emballasjebransjen. Blant disse er Borregaard og Nordic Paper.
 
NoAd