Norske Skog og Södra avslutter innkjøpssamarbeid om virke

Södra og Norske Skog har kjøpt trevirke til sine norske fabrikker gjennom det felleseide selskapet WoodLog (Wood and logistics AS) siden 2000. På grunn av forskjellig behov hos de to partene har Södra nå valgt å avslutte innkjøpssamarbeidet for å etablere en egen virkesorganisjon i Norge, fremgår det av en pressemelding fra Norske Skog/Södra.


Samarbeidet ble etablert i forbindelse med at Södra kjøpte de to fabrikkene Norske Skog Tofte og Norske Skog Folla av Norske Skog. Södra eier 28 prosent av WoodLog, og Norske Skog eier de resterende 72 prosent av selskapet.

Den senere tiden har behovene hos de to partene utviklet seg noe ulikt, blant annet med hensyn til import av virke, krav til sertifisering og hvilke treslag man har behov for å kjøpe. Södra har derfor valgt å avslutte innkjøpssamarbeidet for å etablere en egen virkesorganisasjon i Norge.

Norske Skog overtar Södras aksjer i WoodLog den 31. desember 2009. Alle eksisterende avtaler mellom WoodLog og leverandører vil bli ivaretatt også etter at Norske Skog har overtatt Södras aksjer i WoodLog.
 
NoAd