Klar nedgang i nordisk trelastproduksjon

Produksjonen av skurlast i de nordiske land viste en klar nedgang i januar 2009 i forhold til samme måned året før. Størst var nedgangen i Norge, med 32 %, mens produksjonen i Finland gikk ned med 31 % og Sverige 26 %, viser tall fra Treindustrien.


Det ble i januar 2009 produsert rundt 143.000 m3 skurlast i Norge, 32 % mindre enn januar 2008. Eksporten av skur- og høvellast i samme periode var rundt 35.000 m3, 3 % lavere enn januar året før.

Produksjonen av skurlast av bartre i Finland var 567.000 m3 i januar 2009, en nedgang på 31 % i forhold til januar 2008. Den finske eksporten av skur- og høvellast av bartre i perioden januar-november 2008 var 5,6 Mm3, 16 % under tallene fra året før.

I Sverige ble det produsert rundt 1,2 Mm3 skurlast av bartre i januar 2009, 26 % mindre enn januar 2008. Eksporten av skur- og høvellast fra Sverige for hele 2008 kom opp i rundt 12,0 Mm3, rundt 6 % over eksporten i 2007.


 
NoAd