Massevirkeprisene synker i Sverige

Flere svenske skogindustriselskap senker nå massevirkeprisene. Korsnäs, Holmen, Mellanskog med flere har varslet prisreduksjoner den seneste tiden. Reduksjonene vil bli gjennomført med utgangspunkt i fjorårets rekordhøye prisnivåer, melder mentoronline.se.


Mellanskog reduserer prisen til SEK 265 pr. fastkubikkmeter for granmassevirke og SEK 250 for annet bartrevirke og løvmassevirke. Holmen senker massevirkeprisene med mellom SEK 20 og 50, til samme prisnivå som Mellanskog. Korsnäs følger samme utvikling og senker massevirkeprisen med SEK 20 pr. fastkubikkmeter fra og med i dag, 4. mars. Begrunnelsen er de svekkede konjunkturer for massevirke og den økonomiske innstrammingen i løpet av 2008 er etterfulgt av svakere etterspørsel for de fleste skogindustriprodukter.

- Vi er tilbake på prisnivået fra 2007 sier Thomas Bouvin, skogsjef ved Holmen Skog, region Iggesund. - Det var fjoråret som hadde veldig høye priser. Sett i et lengre perspektiv er det fortsatt bra priser.

I løpet av fjoråret steg massevirkeprisen i Sverige med 18 prosent til historiske høye nivåer. Til og med i fjerde kvartal steg massevirkeprisen med to prosent, sammenlignet med tredje kvartal. (papernet.se)


 
NoAd