Industriinkubator utvikles på Fiborgtangen

Norske Skog og SIVA (Selskapet for industrivekstanlegg) har inngått en samarbeidsavtale om utvikling av industriinkubator på Fiborgtangen. Tanken er å etablere et nytt selskap («Fiborgtangen utvikling») og gjennomføre et program over fem år. Norske Skog mener det ligger et stort potensiale i Skogn som kan utnyttes til mer enn i dag.

Vedlikeholdssjef Olav Dehli er permittert fra sin stilling på Skogn, og skal lede pilotprosjektet som tar sikte på å opprette industriinkubator på Fiborgtangen.
Vedlikeholdssjef Olav Dehli er permittert fra sin stilling på Skogn, og skal lede pilotprosjektet som tar sikte på å opprette industriinkubator på Fiborgtangen.

Gjennom det nye selskapet får man satt av kompetanse og ressurser til å drive utviklingsarbeidet. Ett aktuelt alternativ er å bygge en dampkjel for spesialavfall. Produksjon av damp har man erfaring med fra før, og det finnes også anvendelse for dampen på området. Det er spesielt viktig å få en kjel som kan ta brennstoff man får betalt for. Tanken er at man skal ha med eksterne aktører på dette.

Vedlikeholdssjef Olav er permittert fra sin stilling på papirfabrikken og skal arbeide som direktør for pilotprosjektet. Han påpeker at fyllstoffprosjektet som nå sluttføres på Fiborgtangen, gir et varmetap for fabrikken. Dermed blir det behov for damp.

Det er dessuten et betydelig kraftunderskudd i Midt-Norge, der man mangler 10 TWh. I dag er det ikke noe som tilsier bygging av gasskraftverk og man får ikke ny kraftlinje fra Sogn. Derfor bør det bygges biokraftverk med mottrykksturbin for elkraftproduksjon. For å ta hånd om spesialavfall trenges egne kjeler.

Positivt for Norske Skog
Fabrikkdirektør Knut Dreier ved Norske Skog Skogn fremholder at i dagens konkurransesituasjon er det avgjørende viktig for Norske Skog å forbedre sine rammebetingelser og forutsetninger. – Vi har som strategisk mål å involvere oss i prosjekter og etableringer som i tillegg til egen lønnsomhet også kan bidra til å forbedre vår situasjon innen områder som energi- og kraftforsyning, tilgang på råvarer og logistikk/transport. Sett fra vår side er dette en stor og betydelig nysatsning og vi er derfor veldig fornøyd med at vi nå har fatt SIVA med oss i dette arbeidet, sier Dreier.

– Når vi ser at aktører som Norske Skog tar ansvar, og tar tak i utviklingsmulighetene, er SIVA en aktiv støttespiller, sier avdelingsleder Oddrun Englund i SIVA. - Det er svært viktig for konseptet med industriinkubator at etableringene skjer i nært samarbeid med de store industrielle miljøene. Det etableres nå et pilotprosjekt som vil utrede nærmere grunnlaget for etablering og drift av et industriinkubatorselskap ved Norske Skog Skogn.

Pilotprosjekt i gang
Det tas sikte på å etablere et selskap etter modell av industriinkubator konseptet til SIV A. Trøndelagsregionen har mange tunge kompetansemiljø, både i eksisterende bedriftsstruktur og innen forskning og utvikling. Pilotprosjektet har som mål å etablere et selskap som gjennom samarbeid med det offentlige, næringslivet og FoU over tid evner å utvikle og utnytte Fiborgtangens eksisterende prosesser, utstyr, bygningsmasse og infrastruktur.

– De viktigste prosjektene det vil bli jobbet med i første omgang, er innen områdene bioenergiproduksjon, biobrensel og logistikk hvor vi fra før har en ledende posisjon som vi ønsker å styrke ytterligere, sier direktør Olav Dehli, leder for pilotprosjektet. - Norske Skog har allerede en satsning på biodieselproduksjon i Norge. Pilotprosjektet er i gang og vi tar sikte på ha en etablering av industriinkubatorselskapet klar i løpet av l. halvår. Utviklingsselskapet Proneo er valgt til å bistå ved gjennomføringen av pilotprosjektet.

Konseptet industriinkubator er utviklet av SIVA i nært samarbeid med noen av de største industribedriftene i landet. Inkubatorene skal engasjere seg i omstilling, knoppskyting og utvikling av leverandørbedrifter til «morbedriftene». Det skal arbeides med identifisering av forretningsideer og ressurspersoner for utvidelse av eksisterende virksomheter eller etablering av nye.


 
NoAd